Menu

Monthly Archives: May 2016

เทศกาลดอกกระเจียวบาน ประจำปี2559
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวงานเทศกาล ดอกกระเจียวบาน ประจำปี2559 ครบรอบกันอีกครั้ง [...]
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” ประจำปี 2559
ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลอำเถอด่านซ้าย จังหวัดเลย ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องและนักท่องเที่ยว [...]
เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 255
เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม2559 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร [...]
เทศการอาหารทะเล 2 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 17
ได้มีการจัดการแถลงข่าวเตรียมพร้อมเปิดงาน เทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 [...]
จันทบุรี มหานครผลไม้
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันพร้อมจัดงาน จันทบุรี มหานครผลไม้ 2016 ในวันที่ 21 พฤษาคม  มุ่งหวังยกระดับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดจันทบุรี [...]