Menu

เทศกาลชมแมงกะพรุนหลากสี

October 21, 2015 - รับจัดงาน
เทศกาลชมแมงกะพรุนหลากสี

Event001

งานเทศกาลชมแมงกะพรุนหลากสี

จัดงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558

รับจัดงานที่ ทะเลตราด เส้นทาง หาดเล็ก – ไม้รูด – คลองใหญ่ จังหวัดตราด


 

Event002

แมงกะพรุน หรือเรียกอีกอย่างคือ กะพรุน ถือเป็นสัตว์จะพวกไม่มีกระดูสันหลัง ลำตัวมีลักษณะโปร่งใส ร่างกายประกอบไปด้วยเจลาติน สามารถของเห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจน แมงกระพุรงส่วนใ
หญ่จะมีลักษณะลำตัวเป็นโดม มีหนวดเอาไว้ดักจับสัตว์น้ำตัวเล็กๆ แมงกะพรุนมีอยู่หลากหลายชนิดหลากหลายสี มีทั้งชนิดที่มีพิษ และไม่พิษ ขนาดของแมงกะพรุนแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ขนาดเล็กกว่าเหรียญจนถึงขนาดที่มีความใหญ่กว่าคนก็มี

และในช่วงเดือน ตุลาคม จนถึง พฤษจิกายน หรือช่วงปลายฝนของทุกปีน้ำจืดจะไหลเข้าสู่ท้องทะเล ทำให้นำพาเหล่าอาหารชั้นดีของสัตว์น้ำในท้องทะเลทำให้เป็นที่แหล่งรวมตัวของสัตว์น้ำในทะเลรวมถึงแมงกะพรุนเข้ามาหากินจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากจะเป็นแมงกะพรุนถ้วยหลากหลายสี ทั้ง สีฟ้า สีส้ม สีม่วง และสีขาว จึงทำให้เกิด จัดงาน ร่องเรือชมแมงกระพรุนขึ้น ในจังหวัดตราด รับจัดงาน ในกิจกรรมจะประกอบด้วยการพานักท่องเที่ยวร่องเรือพาชมแมงกะพรุนที่มารวมตัวกันหลากหลายสี บนเส้นทางหาดเล็ก – ไม้รูด – คลองใหญ่ ภายในจังหวัด


 

Event004

แต่อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าไปเพื่อชมเหล่าแมงกะพรุนหลากหลายสีนั้นควรคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเพราะ ถือเป็นสัตว์ที่มีพิษชนิดหนึ่ง หาสัมผัสโดนผิวหนังอาจก่อนให้เกิดอาการคัน และผื่นแดง จนถึงอาการสาหัสได้ในสำหรับคนที่มีอาการแพ้พิษอย่างรุนแรง ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ราชการุนย์ โทรศัพท์ 0 3950 1015สำนักงานตราด โทรศัพท์ 0 3959 7259-60