Menu

เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 255

May 16, 2016 - งานอีเว้นท์
เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 255

เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร

เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม2559

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญในประเทศ ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นที่ยอมรับสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก นับได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ วันประสูติ วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งนี้เหตุการณ์ทั้งสามครั้งได้เกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือไทยเราเรียกว่าวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธทั้งหลายจึงได้ถือว่า วันนี้เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างยิ่ง และเรียกวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ซึ่งย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” นับเป็นเดือนสองตามปฏิทินของอินเดีย นั่นตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของประเทศไทยเรา โดยในปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559
ทางจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ของจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานทั้งด้านภาครัฐภาคของเอกชนและเหล่าประชาชนภายในจังหวัดสกลนคร ได้มีกำหนดจัดงานสำคัญสัปดาห์ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนา อันเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา ทางจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2559 สถานที่จัดงานจะจัดขึ้น ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารฃรวมไปถึงวัดป่าสุทธาวาส ของตัวอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัย และเหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 เหตุการณ์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของประเทศไทยเราให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

และส่งเสริมเผยแพร่ความเป็นเมือง 3 ธรรม ของจังหวัดสกลนคร คือ เมืองแห่งธรรมะ,เมืองแห่งธรรมชาติและเมืองแห่งวัฒนธรรม โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาไว้ให้ประชาชนร่วมถึง นักท่องเที่ยว และผู้สนใจต่างๆที่ได้เข้ามาร่วมบุญในครั้งนี้ อาทิเช่น