Menu

ประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส

December 17, 2015 - งานอีเว้นท์, รับจัดงาน
ประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส

งานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส

จัดขึ้นวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558

จัดงาน ณ เขตเทศบาลสกลนคร

งานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร นับได้ว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและได้มีการจัดกันเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ได้มีการเริ่มคิด รับจัดงาน ครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการถือกำเกิดมาของพระเยซูเจ้า ตามในตำนานที่ได้เล่าสืบต่อกันมาว่า ในช่วงเวลาที่พระเยซูประสูตินั้น โหราจารย์ได้มองเห็นดาวลักษณะพิเศษดวงหนึ่งที่มีความสุกสว่างกว่าดวงดาวอื่นๆทั่วไป ปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก จึงออกท่องเดินทางตามแสงแห่งดวงดาวนั้น จนไปพบกับสถานที่ถือได้กว่าเป็นที่ประสูติของพระเยซูเจ้า ณ เมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์  และนับแต่นั้นมาชาวคริสต์ทั้งหลายจึงได้ถือว่า “ดาว”  เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติของพระเยซูเจ้าบนโลกมนุษย์ จึงได้มีการคิดริเริ่มการจัดงานประเพณีแห่ดาวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์นั้น  การแห่ดาวจึงถือได้ว่าเป็นการแสดงถึงความเชื่อความศรัทธาของชาวคริสต์ การส่งมอบความสุขความรื่นเริง  รวมไปถึงการที่ได้แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เป็นเทศกาลแห่งสีสันความสุขและรอยยิ้ม เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการมาเที่ยวเป็นครอบครัวในช่วงส่งท้ายปี

ประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส

ประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส

กิจกรรมในงานงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาสจะจัดขึ้นที่ชุมชนท่าแร่ รวมไปถึงในตัวเมืองสกลนคร ดังนี้  ในวันที่ 23 และ 24 ธันวาคม 2556 ที่ชุมชนท่าแร่  ซึ่งเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วยชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่นับได้ว่าเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี  มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม้และปูนที่มีส่วนผสมและเอกลักษณ์ในรูปแบบตะวันตกผสมผสานกับศิลปะเวียดนาม จะมีการประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยดวงดาว และต้นคริสต์มาส อย่างสวยงามตระการตา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ซุ้มประดิษฐ์ดาว ถนนคนเดิน การแสดงละครเทวดา  และขาดไม่ได้กับการแห่ดาวแบบดั้งเดิมของชุมชนท่าแร่ด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ที่ได้ทำมาอยู่ในมือ พิธีบูชามิสซา ณ โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ตระการตากับขบวนรถแห่ดาวที่ได้มีการประดับประดาตกแต่งด้วยดวงดาวรูปต่างๆ มากมายกว่า 20 ขบวน  นอกจากนั้นแล้วยังได้มีกิจกรรมนั่งรถรางชมทิวทัศรอบเมือง  ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศตะวันรอนที่หนองหาร  เที่ยวชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่ได้มีการออกแบบโคโรเนียลที่ประดับตกแต่งด้วยดวงดาวระยิบระยับสวยงามมากมาย

ขบวนแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส

ขบวนแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส