Menu

จันทบุรี มหานครผลไม้

May 2, 2016 - งานอีเว้นท์
จันทบุรี มหานครผลไม้

จันทบุรี มหานครผลไม้

หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันพร้อมจัดงาน จันทบุรี มหานครผลไม้ 2016 ในวันที่ 21 พฤษาคม  มุ่งหวังยกระดับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสงเสริมการเจรจาการค้า การลงทุนธุรกิจ ภาค การเกษตร สู่ระดับนานาชาติ

นาย จอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ได้มีการแถลงข่าวเปิดเผยการจัดงาน จันทบุรี มหานครผลไม้ 2016 ในปีนี้ งานใหญ่ประจำปี ที่จะมีการจัดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูผลไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกระจายผลผลิตทางการเกษตร แก้ปัญหาผลผลิดทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งในปีนี้ จังหวัดจันทบุรี จะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ฯลฯ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี สู่ระดับนานาชาติ สร้างการกระจายรายได้สู่ชาวสวนโดยตรง ภายใต้ชื่อในการจัดงาน จันทบุรี มหานครผลไม้ 2016 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤษาคมนี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆความบรรเทิงครบวงจร ตลอดทั้งวัน รวมไปถึงจะมีการนำเสนอความรู้ ทั้ง นวัตกรรมและเทคโนโยยีให้แก่ผู้ที่เข้างานและผู้ที่สนใจ ร่วมถึงการส่งเสริมการค้าการลงทุนผ่าน การเจรจาทางธุรกิจกับนักลงทุนชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางผลผลิตทางการเกษตรของตัวจังหวัดให้สูงขึ้น เนื่องจากในต่างประเทศยังคงมีความต้องการสินค้าคุณภาพสูงจากตัวจังหวัดเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานผลไม้หรือ จันทบุรี มหานครผลไม้ 2016  ถือเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีที่ท่านไม่ควรพลาดเลยทีเดียว ร่วมกันส่งเสริมผลไม้ไทยให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ กินของไทย ใช้ของไทย ส่งเสริมการเกษตรไทย ในงาน จันทบุรี มหานครผลไม้