Menu

งานเทศกาลชมสวน Flora Festival 2015

November 24, 2015 - งานอีเว้นท์, รับจัดงาน
งานเทศกาลชมสวน Flora Festival 2015

งานเทศกาลชมสวน Flora Festival 2015

จัดงานระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่จัดงาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ , เชียงใหม่


รับจัดงานเทศกาลชมสวน Flora Festival 2015 ภายใต้แนวคิด “Flora of the Queen พฤกษา ราชินี” ถือได้ว่าเป็นงานอีเว้นท์ที่จัดได้ยิ่งใหญ่ประจำปีของ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกับความงามของเหล่าดอกไม้งามเมืองเหนือนานาชนิด ที่มีการจัดวางบรรจงอย่างลงตัวในพื้นที่จัดงานกว่า 470 ไร่เลยทีเดียว งานเทศกาลชมสวนปีนี้ได้มีการใช้พื้นที่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคีซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ การจัดงานครั้งนี้มีการโชว์พรรณไม้ต่างๆเป็นระยะเวลากว่า 91 วัน เพื่อเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล พร้อมกับการแนะแนวความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้ร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ทฤษฎีด้านการเกษตรไปในตัวด้วย

พื้นที่อุทยานราชพฤกษ์

พื้นที่อุทยานราชพฤกษ์

ในส่วนของพื้นที่อุทยานราชพฤกษ์ได้มีการออกแบบการจัดสวนดอกไม้แบบใหม่ ประดับประดาด้วยเหล่าดอกไม้งามเมืองเหนือมากมายทั้งสีสันสดใสสวยงามและกลิ่มหอมละมัยทั้งสวนตลอด 91 วัน  โดยมีการนำพรรณไม้มาจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง กว่า 20 แห่ง และพลาดไม่ได้กับจุดไฮไลท์ในงานกว่า 7 จุด

Flora Festival 2015

Flora Festival 2015

ร่วมสัมผัสพรรณไม้งามพร้อมช่วงเวลาแห่งความประทับใจในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ภายใต้แนวคิด “Flora of the Queen พฤกษาราชินี” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.     ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 หรือ www.royalparkrajapruek.org