Menu

งานเกษตรแสนสุข

October 9, 2015 - งานอีเว้นท์, รับจัดงาน
งานเกษตรแสนสุข

event001

งานเกษตรแสนสุข

จัดงานระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2558

สถานที่จัดงาน พิพิธภันฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ


 

เชิญเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตของเกษตรชาวบ้านที่ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตจนได้เป็นที่ยอมรับ  ในงานประกอบด้วยบูทสินค้าและผลิตภัณฑ์มากมายจากฝีมือชาวเกษตรไทย และมีการจัดอบรมวิชาการสำหรับท่านที่สนใจ ฟรีทุกหลักสูตร  มีดังนี้

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 อบรมวิชาการแผ่นดิน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ฯ 2

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.

 1. อบรมห้องคุณพ่อ 1 เรื่อง: เลี้ยงไส้เดือน สร้างปุ๋ยธรรมชาติ สร้างรายได้ โดย คุณชารีย์ บุญวินิจ เจ้าของฟาร์มไส้เดือนลุงรีย์ จะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงไส้เดือน ให้ได้ผลผลิตที่รวดเร็ว,ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไส้เดือน,รูปแบบการเลี้ยงไส้เดือนในแบบต่างๆและการทำประโยชน์จากมูลไส้เดือน
 2. อบรมห้องคุณพ่อ 2 เรื่อง: เกษตรพอเพียงเมือง โดย คุนคร ลิมปคุปตถาวร เครือข่ายสวนผักของคนเมือง กรุงเทพฯ จะมาแนะนำเทคนิคการปลูกผักสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆเหมือนคนที่อยู่ในเมือง เรียนรู้ที่จะประยุกต์สิ่งต่างๆรอบตัวมาเป็นอุปกรณ์ในการปลูก เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่ง

เวลา 14.00 – 16.00

 1. อบรมห้องคุณพ่อ 1 เรื่อง: ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ขาย โดย ดรอารีรัตน์ ลุนผา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จะมาแนะหญ้าพันธุ์ดีที่เป็นที่ต้องการของตลาดอาหารสัตว์ วิธีการนำไปใช้ประโยชน์ การขายหญ้าสดหรือหญ้าแห้ง จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์หญ้าคุณภาพดี
 2. อบรมห้องคุณพ่อ 2 เรื่อง: การเตรียมตัวทำเกษตรต้อนรับ เอ อี ซี ( AEC ) ให้มีความสุข โดย คุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ จะเข้ามาบรรยายการวางแผนการปลูกพืชและทิศทางของแนวโน้มความต้องการของตลาดในอนาคต เพื่อให้มีช่องทางการจำหน่ายสร้างรายได้ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคอมอาเซียนของอาชีพเกษตร

 

อบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ ณ สี่แยกนิทรรศการ

 1. เรื่อง โลชั่นธรรมชาติ โดย คุณกิจเจริญ บุญรอด เครือข่าย พกฉ. จ.ฉะเชิงเทรา มีการสาธิตการทำโลชั่นธรรมชาติที่ทำขึ้นเองจากน้ำมันมะพร้าว ขี้ผึ้ง น้ำกลั่น น้ำหอม อย่างปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง
 2. เรื่องวิธีเพาะเมล็ดพืชผักสลัด โดย คุณระพีพร มุ่งโนนบ่อและคุณสุรศักดิ์ ไวจันทึก เครือข่าย พกฉ.          จ.นครราชสีมา จะเข้ามาแนะนำเคล็ดลับเพาะเมล็ดผักสลัด วัสดุเพาะกล้าที่หาได้ง่าย การดูแลรักษาและขั้นตอนการย้ายกล้าลงแปลงปลูก
 3. เรื่องการปรุงอาหารด้วยผักพื้นบ้าน โดย คุณรัตนาพร บุญยัง ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ท่านจะเข้ามาสอนให้เรียนรู้จักผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ สรรพคุณ แนะนำวิธีการปรุงอาหารจากผักพื้นบ้านรวมถึงมีการสาธิตวิธีการแกงผักพื้นบ้าน

 

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 อบรมวิชาการแผ่นดิน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2

เวลา 10.00 – 12.00 น.

 1. อบรมห้องคุณพ่อ 1 เรื่อง: โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า เพื่อการพึ่งตนเอง โดย คุณคมสัน หุตะแพทย์ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  จะเข้ามาแนะนำอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ต่างๆ ระบบการทำงานของอุปกรณ์ วิธีการใช้งาน การติดตั้งอุปกรณ์ ประเภทและชนิดต่างๆ การบำรุงรักษารวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศ
 2. อบรมห้องคุณพ่อ 2 เรื่อง: เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ มีรายได้ หายจน โดย คุณพงศ์ธร เอี่ยมศรี เครือข่ายทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท จ.บุรีรัมย์ จะเข้ามาแนะนำการเตรียมตัวเลี้ยงเป็ด ไก่ ห่าน หมู วัว แหล่งค้าขายสินค้า เทคนิคการทำอาหารเองและการกำจัดสิ่งปฎิกูลที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เวลา 14.00 – 16.00 น.

 1. อบรมห้องคุณพ่อ 1 เรื่อง : เทคนิคทำเกษตรใช้น้ำน้อย โดย คุณมานพ แก้วโกย ฟาร์มเนเจอร์ฟู้ด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สอนเรื่องเทคนิคการปลูกพืชในน้ำน้อย วิธีการจัดการแปลงปลูกให้ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตสูงสุด การจัดการผลผลิตและการแปรรูปข้าวท้องถิ่นจำหน่าย
 2. อบรมห้องคุณพ่อ 2 เรื่อง: เลี้ยงกุ้งขาวอิทรีย์ในบ่อดิน โดย ลุงขวัญชัย รักษาพันธ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2555 สาขา ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ท่านจะเข้ามาสอนวิธีดูพันธุ์กุ้ง วิธีการเตรียมบ่อดิน ขั้นตอนการเลี้ยง การปรับสภาพน้ำ แนะนำการสร้างอาหารกุ้งที่ได้จากธรรมชาติ และตลาดส่งสินค้ากุ้ง

 

อบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ ณ สี่แยกนิทรรศการ

 1. เรื่อง สบู่ใยบวบ โดยคุณสุกัญญา หล่อตรกูล อ.เนินขาม จ.ชัยนาท นำเสนอวิธีการทำสบู่โดยมีส่วนผสมจากธรรมชาติ เสริมด้วยใยบวบขัดผิวที่มีความสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง
 2. โซลาร์เซลล์แบบรถเข็น สะดวกใช้ เก็บง่าย โดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เสนอวิธีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เคลื่อนที่บนรถเข็น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้สำหรับสูบน้ำและการจัดเก็บบำรุงรักษา
 3. เทคนิคปักชำกิ่งแบบควบแนน โดย คุณปวินท์ ขุนโหรและคุณวาสนา จงรักกลาง เครือข่าย พกฉ. จ.นครราชสีมา จะมาแนะนำวิธีการปักกิ่งชำแบบควบแน่น การใช้เทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ การบำรุงรักษา การย้ายปลูกลงแปลง และสาธิตการปักชำเก๊กฮวยแบบควบแน่น

 

event002