Menu

ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี 2558

October 26, 2015 - งานอีเว้นท์, รับจัดงาน
ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี 2558

event001

ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี 2558

รับจัดงาน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2558 – 1 พฤศจิกายน 2558

สถานที่จัดงาน ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี


 

วิ่งควายเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ โดยสมัยก่อนมีความเชื่อว่าหาปีใดไม่ได้วิ่งควายจะเกิดโรคระบาดมีวัวควายล้มตายมากผิดปกติ คนไทยในสมัยก่อนมีความผูกพันกับวัวควาย ด้วยว่าควายเป็นสัตว์ที่ใช้ไถนาช่วยลดแรงงานในการทำนามาหลายชั่วอายุคน เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ก็จะตกแต่งควายของเจ้าของให้สวยงามด้วยผ้าแพรหลากสี เพื่อเป็นการทำขวัญควาย ตลอดจนมีการประกวดควายงาม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสนองคุณของควายให้มีความสุข คนไทยสมัยโบราณถือว่าวันพระต้องทำบุญเลี้ยงควายเพื่อให้ควายได้หยุดงานพักผ่อน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2455 พระยาวิเศษฤาไชยได้จัดการวิ่งควายถวายทอดพระเนตรที่หน้าศาลากลางจังหวัด จนทำให้มีการกำหนดให้วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 มีการจัดประเพณีวิ่งควายขึ้น ณ  อำเภอบ้านบึง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

event002

 

ภายในงานนอกจากมีประเพณีวิ่งควายแล้วยังจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจ เช่น การชมขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ จากอำเภอต่างๆ การประกวดน้องนาบ้านนา การประกวดควายพันธุ์ดี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดสาว (เหลือ ) น้อยบ้านนา ชมการประกวดการตกแต่งควาย และยังมีศิลปินดาราอีกมากมายที่จะมาสร้างสีสรรให้คนในงานได้รับชม อีกทั้งยังพลาดไม่ได้กับการแข่งขันนกกรงหัวจุก