Menu

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” ประจำปี 2559

May 18, 2016 - งานอีเว้นท์
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” ประจำปี 2559

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” ประจำปี 2559

ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลอำเถอด่านซ้าย จังหวัดเลย ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องและนักท่องเที่ยว เชิญชมประเพณีสำคัญที่ได้จัดกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีกับ งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2559 ที่จะจัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 นี้ ซึ่งในวันงานจริงๆจะมีพิธีเปิดในวันที่ 7 ซึ่งจะจัดกันที่ อำเภอด่านซ้ายของตัวจังหวัดเลย

ภายในนี้นักท่องเที่ยวนอกจากจะได้ร่วมกันสืบสานประเพณีดังกล่าวแล้วท่านยังจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการจัดขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับมากมาย อาทิเช่น ร่วมกันรับชมบขวนแห่ผีตาโขน ที่ได้มีการทำหน้ากากมาเปิดกันอย่างมากมาย นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการจัดให้ประกวดผีตาโขนกันอีกด้วย ซึ่งจะมีการแบ่งแข่งกันในสองรุ่น ทั้งรุ่นผู้ใหญ่ และรุ่นเด็ก   จัดให้มีการแสดงของเหล่าชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันฟังธรรมเทศน์เพื่อเป็นสินิมงค นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการจัดให้ออกบูทขายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และที่เป็นสีสรรค์ของงานนี้ พลาดกันไม่ได้กับการแข่งขันจุดบั้งไฟ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของจังหวัดเลย

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมสามารถอ่านโปรแกรมการจัดงานได้จากด้านล่างนี้
ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 จัดงาน ณ วัดโพนชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย)

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559